حضرت امام علی ( ع ) :

أصْلُ الاخلاصِ اَلیأسُ مِمّا فی اَیْدی النّاسِ.

ریشة اخلاص ناامید شدن از چیزهایی است که در دست مردمان است.

«غررالحکم، ح 398»