×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم
Gegli Social Network

gegli

کلبه بهار

× برای عشق براي عشق تمنا كن ولي خار نشو. براي عشق قبول كن ولي غرورتت را از دست نده . براي عشق گريه كن ولي به كسي نگو. براي عشق مثل شمع بسوز ولي نگذار پروانه ببينه. براي عشق پيمان ببند ولي پيمان نشكن . براي عشق جون خودتو بده ولي جون كسي رو نگير . براي عشق وصال كن ولي فرار نكن . براي عشق زندگي كن ولي عاشقونه زندگي كن . براي عشق بمير ولي كسي رو نكش . براي عشق خودت باش ولي خوب باش و بالاخره خواهي فهميد که : هميشه يک ذره حقيقت پشت هرفقط يه شوخي بود هست. يک کم کنجکاوي پشت همين طوري پرسيدم هست. قدري احساسات پشت به من چه اصلا هست. مقداري خرد پشت چه ميدونم هست. و اندکي درد پشت اشکالي نداره هست ===================================== دوستدار شما : بانوی بهار
×

آدرس وبلاگ من

asmaneabe2000.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/sasane

لیست دوستان

از حـــــال مــــــــــــن مـــــــــپرس ، کـــه بـــــــــــسیار خـــــــــــسته ام

 


تصاوير عاشقانه همراه با متن زيبا


تصاوير عاشقانه زيبا و جديد 2014

تصاوير عاشقانه زيبا و جديد 2014

               


کاش مي دانستي

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

 چقدر دلم بهانه ي تو رو ميگيره

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

هر روز کاش مي دانستي

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

 چقدر دلم هواي با تو بودن کرده

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

کاش مي دانستي

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

 چقدر دلم از اين روزهاي سرد

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

 بي تو بودن گرفته

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

کاش مي دانستي

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

چقدر دلم براي ضرب آهنگ

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

 قدمهايت گرمي نفسهايت

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

 مهرباني صدايت تنگ شده

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

 کاش مي دانستي

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

چقدر دلواپس تو ام

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

کاش مي دانستي

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

چقدر تنهام ، چقدر خسته ام

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

و چقدر به حضور سبزت محتاجم

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

و هميشه از خودم مي پرسم

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

اين همه که من به تو فکر مي کنم

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

تو هم به من فکر مي کني؟

محسنمحسن      محسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسن

محسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسن

محسن


بگذارمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن


آنچه از دَسـت رفتني اَســت


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن


اَز دَسـت برود


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن


مـَن آنچـه را ميخواهــم


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن


که به رنگ التماسمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن!!!...نيآلوده باشد

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسن

محسن

محسن

تصاوير عاشقانه همراه با متن زيبا


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسن

محسن

کاش مي دانستي، من سکوتم حرف است


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

حرف هايم حرف استمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن
خنده هايم، خنده هايم حرف استمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنکاش مي دانستيمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمي توانم همه را پيش تو تفسير کنممحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن
کاش مي دانستي، کاش مي فهميديمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن
کاش و صد کاش نمي ترسيديمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن


که مبادا دل من پيش دلت گير کند
محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن
کاش مي دانستي
محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن
چه غريبانه به دنبال دلم خواهي گشتمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن
در زماني که براي غربتت سينه دلسوزي نيست


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنتازه خواهي فهميد
محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن مثل من عاشق مغرور شب افروزي نيس

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

تصاوير عاشقانه زيبا و جديد 2014


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسن

محسن

کجايي اي يار قديمي

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

ديگه نيستي تا ببيني 

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

ببيني دلم شکسته

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

جاي تو غربت نشسته

 

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

مگه قول نداده بودي

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

يه عمر پيشم بموني

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

اين رسم وفا نيست

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

که دل شکستن گناه نيست

محسن محسنمحسنمحسنمحسنمحسن

اما تو دل  نه شکستي

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

زدي قلبمو شکستي


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن


نمي خوام بگم بموني

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

اينو گفتم تا بدوني

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

رنگين کمانه من يه رنگه

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

زندگي بي تو يه رنجه

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

دردي که دارو نداره به تو مرهمي نداره

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

مرهم  قلبهاي خسته جاي تو غربت نشسته

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسن

رمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسن

محسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن


تصاوير عاشقانه زيبا و جديد 2014


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنر

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسن

محسنمحسن

محسن

آنقدر زمين خورده ام که


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنرنگ آسمان را فراموش کرده ام


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنبوي خاک ميدهند تمام آرزوهايممحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن
محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسن

محسنمحسن

محسن

محسن


دورم ز تو اي خسته خوبان چه نويسم ؟

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

من مرغ اسيرم به عزيزم چه نويسم ؟

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

ترسم که قلم شعله کشد صفحه بسوزد

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

با آن دل گريان به عزيزم چه نويسم

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسن

محسنمحسن

محسن

تصاوير عاشقانه زيبا و جديد 2014

به سرزمين عشق ما

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

کجا شد آن ترانه ها 

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

چرا شکست نشانه ها 

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

هواي ياد يار ، کو

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

در اين شب گلايه ها

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

من و تو مانده ايم جدا

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

به چشم انتظار ما

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

شقايق بهار کو ؟

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

بگو ، بگو ، که چاره چيست ؟

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

از عاشقي نشانه نيس

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

مرا به خانه ام ببر

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

خانه ، اگرچه خانه نيست

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

ت

جز تو مرا بهونه نيست

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

هوايي عاشقانه نيست

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

زمزمه ترانه نيست

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

مرا به خانه ام ببر

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسن

محسن

کساني را درزندگيتان نگه داريد

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

که واقعا دوستتان دارند

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

به شما انگيزه مي دهند

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

تشويقتان مي کنند

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

الهام بخشتان هستند 

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

شما را بالاتر مي برندو

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

باعث شاديتان مي شوند

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسن

محسنمحسن

محسن


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسن

محسن

از معلم انشاء پرسيدند بوسه چيست؟

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

گفت: تنها موضوعي است که

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

نمي توان توصيفش کرد

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

از معلم ورزش پرسيدن بوسه چيست؟


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

گفت:تنها توپي که هرگز اوت نميشود


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

از معلم زبان فارسي پرسيدند بوسه چيست؟


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن


گفت : بوسه تنها کلمه‌اي است

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

که ماضي و مضارع ندارد


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن


از معلم زيست پرسيدند بوسه چيست؟


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن


گفت : بوسه تنها ميکروبي است که از


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن


راه چشم وارد مي‌شود


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن


از معلم دينى پرسيدند بوسه چيست ؟


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن


گفت : حرام است


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسن

محسنمحسن

محسن


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن
محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن
محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن
محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن
محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن
محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن
محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن
محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن
محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن
محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن
محسنمحسنمحسنمحسنمحسن
محسنمحسنمحسنمحسن
محسنمحسنمحسن
محسنمحسن
محسن

شايد اين رفتن سزاي من نبود


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

من دعا کردم براي بازگشت

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

دستهاي تو ولي بالا نبود

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

باز هم گفتي که فردا ميرسي

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

 کاش روز ديدنت فردا نبود


محسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسن

محسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسن

محسن

محسن


باسپاس ودرودازحضورشما بزرگواران هميشه همراه وصميمي


دوستدار شما عزيزان : بانوي بهار

بهار-بيست دات كام   تصاوير زيبا سازي وبلاگ    www.bahar-20.com

http://s4.picofile.com/file/7749168709/1034587khr4xxmzmt.gifمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

http://gorganmusic22.persiangig.com/gif/27.gif


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسن

محسن


محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسن

محسن

محسن

محسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

تصاوير عاشقانه زيبا و جديد 2014

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسن

محسن

عشق با شاخه گل رز love with rose flower

شنبه 1 آذر 1393 - 3:50:06 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

ارسال پيام

یکشنبه 23 آذر 1393   12:03:18 AM

Likes 1

 شما فوق العاده هستید. زیباترین گلهای بهار تقدیم شما باد. دعا میکنم زندگیتون همیشه چون اسمتون بهاری باشه. پر زیبایی. پر برکت چون بارانهای بهاری. پر تازگی وووووو بهاری باشه.آمین

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 19 آذر 1393   10:33:37 PM

Likes 1

 عکس ‏دختر اسلام دوست‏

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 19 آذر 1393   10:00:23 PM

Likes 1

       

http://parastou.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 19 آذر 1393   8:40:59 AM

Likes 1

 درود بر شما بهار جان بسیار زیبا و با احساس و لطیف نگاشتی

http://parastou.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 19 آذر 1393   8:33:16 AM

Likes 2

 از خیاطی پرسیدند:

زندگی یعنی چه ؟گفت :

دوختن پارگی های

روح با نخ توبه !!!!

*****

از باغبانی پرسیدند :

زندگی یعنی چه ؟گفت :

کاشت بذر عشق در زمین

دلها زیر نور ایمان !!!!!

*****

از باستان شناسی پرسیدند :

زندگی یعنی چه ؟گفت :

کاویدن جانها برای

استخراج گوهر درون !!!!!

****

از آیینه فروشی پرسیدند :

زندگی یعنی چه ؟گفت :

زدودن غبار آیینه دل

با شیشه پاک کن توکل !!!!!

****

از میوه فروشی پرسیدند :

زندگی یعنی چه ؟گفت :

دست چین خوبی ها

در صندوقچه دل !!!!

http://171.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 19 آذر 1393   5:47:13 AM

Likes 2

http://gorganmusic22.persiangig.com/28.gif

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 19 آذر 1393   3:14:50 AM

Likes 2

                          

رشد نیلوفر در مرداب
اثبات این نکته است ...
میتوان در بدترین شرایط بهترین بود

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 19 آذر 1393   3:06:30 AM

Likes 3

 مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 19 آذر 1393   3:04:34 AM

Likes 2

 

هزاران سلام و درود بر تمام دوستان محترم و بزرگوارم

 تقدیم به همه ی  دوستان عزیزم که چراغ خاموش به کلبه بهار سر میزنید 

سرافراز و سربلند باشید

http://www.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 18 آذر 1393   8:58:39 AM

Likes 2

http://www.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 18 آذر 1393   8:52:10 AM

Likes 2

باسلام وخسته نباشید خیلی خوب بود. موفق باشید.همیشه حرفهای امیدوارکننده باشد خیلی بهتراست. باتشکر وممنون

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 16 آذر 1393   8:52:37 PM

Likes 2

 

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 16 آذر 1393   8:39:11 PM

Likes 2

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 16 آذر 1393   8:32:52 PM

Likes 2

vahidafshar


ﺭﺍﻩ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ : ﻫﻴﭻ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﯽ ﻛﻪ ﻛﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ، ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺍﻳﺴﺘﺪ . ﻋﺸﻖ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻛﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻋﺸﻖ، ﺩﺭ ﻧﻴﺴﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﯽ، ﻋﺸﻖ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻛﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺭ ﺑﺎﺷﯽ، ﻋﺸﻖ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ . ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . ﻋﺸﻖ ﻭ ﺍﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺍﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﺵ . ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺸﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ. ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﺳﺖ . ﻫﻴﭻ ﺑﺎﺵ . ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﯽ ﺭﺳﯽ . ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺴﯽ ﺑﭙﻨﺪﺍﺭﯼ، ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻣﯽ ﻛﻨﯽ ، ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻴﭻ ﺑﭙﻨﺪﺍﺭﯼ، ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ ﺭﺳﯽ

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 16 آذر 1393   8:05:03 PM

Likes 2

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 16 آذر 1393   7:56:22 PM

Likes 2

 piano%20%5BAloneBoy.com%5D%20music%205  آهنگ بی کلام در سراسر خلیج ساز پیانو

عشق مانند نواختن پیانوست

گرم و دلنشین. به ناگاه دنیا رنگ میگیرد و باران درگوشت غزل می خواند.

نوازش باد را حس می کنی جوری که گویی تازه دیروز معنی زندگی را دریافته ای.

عشق همان لحظه ای است که ماه در چشمانت خانه می کند، بدون دعوت

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 16 آذر 1393   7:01:54 PM

Likes 2

 خوشبـــــــختي يعنــــــــــي :
.
قلبي را نشکني ،
دلي را نرنجاني ،
آبرويي را نريزي ،
و
ديگران از تو آسيبي نبينند !!
.
.
.
حالا برو ببين چقدر خوشبختي !

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 16 آذر 1393   6:07:03 PM

Likes 2

 تقدیم به همه دوستان عزیزم که هرزگاهی سری به کلبه تنهایی بهار میزنند 

از نظرهای زیبایتان سپاسگزارم

سرافراز و سر بلند باشید

می نویسم :
نیامدگان ، نیایید ..
که من تنها با عشقم ...
دست در دست ِ هم دیگر
هردو با هم دیگر ....

http://171.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 16 آذر 1393   2:57:37 AM

Likes 2

http://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86/15.gifhttp://gorganmusic22.persiangig.com/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86/14.gif

rdasht.com

ارسال پيام

یکشنبه 16 آذر 1393   12:44:03 AM

Likes 2

سلام امیدوارم موفق باشی دوست من

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 16 آذر 1393   12:00:15 AM

Likes 2

 

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 15 آذر 1393   8:48:02 PM

Likes 2

 

User image

-

ارسال پيام

شنبه 15 آذر 1393   8:07:43 PM

Likes 2

 http://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s967).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s967).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s967).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s967).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s967).gif

-

ارسال پيام

شنبه 15 آذر 1393   8:06:45 PM

Likes 2

 http://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s922).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s922).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s922).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s922).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s922).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s922).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s922).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s922).gif

-

ارسال پيام

شنبه 15 آذر 1393   8:04:01 PM

Likes 2

 http://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s963).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s963).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s963).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s963).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s963).gif

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 15 آذر 1393   6:13:15 AM

Likes 2

                       

http://axgig.com/images/85618914114048024182.jpg

http://parastou.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 14 آذر 1393   10:46:54 PM

Likes 2

 

http://parastou.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 14 آذر 1393   10:46:54 PM

Likes 2

 

http://parastou.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 14 آذر 1393   10:46:54 PM

Likes 2

 

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 13 آذر 1393   11:07:37 PM

Likes 2

 عکس ‏‎Nader Afshari‎‏

http://www.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 13 آذر 1393   10:48:17 PM

Likes 2

 هستیسلام.بهار خانم همیشه شاد و خرم باشی هیچ چیز  جز خدمت به خلق نیست وشما این چنینی.موفق و موید باشی  

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 13 آذر 1393   6:04:46 PM

Likes 2

 bouguet wedding [aloneboy.com]. عكس هاي عاشقانهسري بيست ودوم

http://hamid-hamidi.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 13 آذر 1393   6:41:20 PM

Likes 1

     دل از من برد و روی از من نهان کرد

خدا را با که این بازی توان کرد 

شب تنهاییم در قصد جان بود 

خیالش لطفهای بیکران کرد

بدانسان سوخت چون شمعم که بر من 

صراحی گریه و بربط فغان کرد 

میان مهربانان کی توان گفت 

که یار ما چنین گفت و چنان کرد 

عدو با جان حافظ آن نکردی 

که تیر چشم آن ابرو کمان کرد 

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 13 آذر 1393   6:00:10 PM

Likes 3

 روزهــا رفـــت ولی یــاد تو کمـــرنگ نگشت
سالها رفت و دل ساده ی من سنگ نگشت
ذهــن من بستر صد خاطـــره با یــاد تو شـد
یادت از صفحه ی این خاطره کمرنگ نگشت

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 13 آذر 1393   5:57:50 PM

Likes 2

 

http://khoshbakhti.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 13 آذر 1393   2:56:30 PM

Likes 2

 

http://khoshbakhti.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 13 آذر 1393   2:54:27 PM

Likes 2

http://hamid-hamidi.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 13 آذر 1393   9:35:45 AM

Likes 2

زخون رنگین بود چون برگ گل اوراق ایندفتر 

مصیبت نامه ی دلهاست دیوانی که من دارم

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 13 آذر 1393   4:31:28 AM

Likes 3

 

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 13 آذر 1393   4:31:10 AM

Likes 3

 

http://hamid-hamidi.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 13 آذر 1393   2:00:59 AM

Likes 2

 بهار آمد به صحرا و در و دشت 

جوانی هم بهاری بود و بگذشت 

سر قبر جوانان لاله رویه 

دمی که مهوشان آیند به گلگشت

http://hamid-hamidi.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 13 آذر 1393   12:19:00 AM

Likes 2

 دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت 

بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت

یارب مگیرش ارچه دل چون کبوترم 

افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت 

حافظ شیراز 

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 11 آذر 1393   8:37:39 PM

Likes 2

 ‏به آسمان چه می نگری!؟..‏

.....

ارسال پيام

سه شنبه 11 آذر 1393   3:10:50 PM

Likes 2

بسیاراحساساتی وزیبا

http://shohada.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 11 آذر 1393   1:11:28 PM

Likes 2

با سلام واحترام

واقعا زیبا وقشنگ وسرشار از احساس وحرفههای ناگفته بود

http://tinajoon.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 11 آذر 1393   8:40:05 AM

Likes 2

 

ارسال پيام

دوشنبه 10 آذر 1393   3:03:47 PM

Likes 2

واقعا مرسی عزیز با احساسم

http://shakib.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 10 آذر 1393   7:43:01 AM

Likes 2

 بهار خانم یعنی یه دونه ای خسسسسسسسسته ننننباشی عزیزم عالی بود عالی

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 10 آذر 1393   2:53:11 AM

Likes 3

 عکس ‏حرفهای دلنشین‏

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 9 آذر 1393   2:35:01 AM

Likes 2

 عکس ‏‎Sam Talaie‎‏

http://www.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 8 آذر 1393   5:43:54 AM

Likes 2


   


   
دلم بهانه ای میخواهد برای ادامه زندگی
   
مثل یک بوسه عاشقانه که یادم بیاورد هنوز زنده ام


http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 8 آذر 1393   5:11:35 AM

Likes 2

 milad ---

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 8 آذر 1393   4:29:13 AM

Likes 2

 Click to view full size image

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 7 آذر 1393   3:34:06 AM

Likes 3

 

ارسال پيام

جمعه 7 آذر 1393   1:11:46 AM

Likes 2

در عجبم ،... 
که در هیاهوی این عمر فانی ،.... 
همچون وزغ ابی ،.. 

منتظر در آبگیر ،... 
که در کمین حشرات است ،....
 در پی‌ فرصتهاایم ،....

مادیات ،...
 ما را از راه بدر کرده ،..... 
معنویت گم شده ،...

پایان این ر‌ه به ناکجا آباد است ،.... 
تو خودت مقصد شو ،....

کهکشانها در درونت در گردشند ،.... 
و تو از آنها غافلی ،....

بدنبال چه می‌‌گردی ؟ ،.... 
به خود آی‌،...

خدا را در ژرفای درونت لمس کن ،...
 عشق را نفس خواهی کشید.
 

لحظه هایت سر شار از بوی خدا ...

 

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 6 آذر 1393   11:11:36 PM

Likes 2

  از همه عزیزانم سپاسگزارم  که مرا با حضور خود در کلبه تنهایی بهار و با نظرات بسیار زیبایتان شرمنده کرده اید

سرفراز و سربلند باشید

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 6 آذر 1393   8:01:19 AM

Likes 2

 عکس ‏‎John Tehraani‎‏

ارسال پيام

چهارشنبه 5 آذر 1393   11:03:30 AM

Likes 2

سلام آجی عزیز

واقعا لذت بردم از خواندن شعرهای بسیار زیبا و پر احساست

امید وارم دلت همیشه شاد شاد باشه

سپیدبخت و عاقبت بخیر باشی نازنینم

مرال

http://mojtaba272.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 4 آذر 1393   4:29:17 PM

Likes 2

http://mojtaba272.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 4 آذر 1393   4:28:10 PM

Likes 2

???

???.......

http://w.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 4 آذر 1393   8:05:16 AM

Likes 2

سلام  بهار خانم وبلاگ چشم نوازی داری برات قرار میخواهم در این بی قراریها....

http://parastou.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 4 آذر 1393   7:03:03 AM

Likes 2

 

http://parastou.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 4 آذر 1393   6:48:20 AM

Likes 3

 

درود بهار جون صبح زیبای پاییزیت به شادی

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 4 آذر 1393   3:17:55 AM

Likes 3

 

ارسال پيام

دوشنبه 3 آذر 1393   9:44:22 PM

Likes 3

 مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

ارسال پيام

دوشنبه 3 آذر 1393   9:40:48 PM

Likes 2

 مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

ارسال پيام

دوشنبه 3 آذر 1393   8:40:15 PM

Likes 2

 Photo: ‎حدیث بندگی‎

ارسال پيام

دوشنبه 3 آذر 1393   8:38:57 PM

Likes 2

 

http://tinajoon.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 3 آذر 1393   5:11:08 PM

Likes 4

 عکس نوشته های عاشقانه و رمانتیکِ خواندنی

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 3 آذر 1393   3:13:36 PM

Likes 3

 

ارسال پيام

یکشنبه 2 آذر 1393   9:07:47 PM

Likes 2

سلام بهار خانوم ...مثل همیشه زیبا واحساسی هست مطالبتون عزیزم این یکی خیلی زیبا بود ممنونم دست گلت درد نکنه خیلی زحمت کشیدی...

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 2 آذر 1393   8:34:09 PM

Likes 2

 

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 2 آذر 1393   5:04:36 AM

Likes 2

               User image

http://ahistoryworld.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 2 آذر 1393   2:17:46 AM

Likes 2

من نميدونم عشق چيه و نچشيدم از بس كه مادرم تلخه.بهر حال فضولي ميفرمايم. با اجازه منم فيوضات كنم شايد بكاهد درد نويسنده را. چون شنيدستم كه گفتن:

گر همسفر عشق شدي مرد سفر باش

هم منتظر حادثه هم فكر خطر باش

----------------------------------------------------------

در تاريكي و درد يكي كوه شرف باش

هيچ ضجه مزن، طاقت بيار و مرد باش

bahar - h.s bahar - h.s bahar - h.s

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 2 آذر 1393   12:10:43 AM

Likes 1

 

            

 ‏سلام دوستان خوبم لطفا این صفحه را لایک کنید و بدوستان خود هم توصیه کنید:https://www.facebook.com/PasokhBSoalatHoghogipaskhBhSwalatHqwqyHwman سپاس از همکاری شما‏

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 1 آذر 1393   8:07:21 PM

Likes 1

 عکس ‏‎Kamran Tehrani‎‏

http://vahidafshar.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 1 آذر 1393   8:29:56 PM

Likes 3

http://kalej.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 1 آذر 1393   11:53:06 AM

Likes 1

 چه زیبا خالقی دارم دلم گرم است می دانم که فردا باز خورشیدی میان آسمان ، چون نور می آید

http://kalej.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 1 آذر 1393   11:51:18 AM

Likes 1

 تو را دوست می دارم٬نمی دانم چرا٬ شاید این طبیعت ساده و بی آلایش من٬ حد و مرزی برای دوست داشتن نمی شناسد. ولی سخت در این مکتوب فرو نشسته ام چه کسی مرا دوست می دارد؟ ای فرشته نازل شده بر چشمانم٬ ای شقایق زندگی ام٬ ای تنها ستاره آسمان قلبم٬ ای زیباترین زیباییهای محبت٬ ای بهانه شبهایم٬ ای تنها نیاز زنده بودنم٬ ای آغاز روز بودنم٬ ای نیمه ژنهان من٬ و تو ای معشوقه من٬ تو را با تمام وجود٬ دوست دارم و می پرستم.

http://kalej.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 1 آذر 1393   11:44:51 AM

Likes 2

 تو را هیچگاه نمی توانم از زندگی ام پاک کنم چون تو پاک هستی می توانم تو را خط خطی کنم که آن وقت در زندان خط هایم برای همیشه ماندگار میشوی و وقتی که نیستی بی رنگی روزهایم را با مداد رنگی های یادت رنگ می زنم

-

ارسال پيام

شنبه 1 آذر 1393   11:42:18 AM

Likes 2

 http://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s922).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s922).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s922).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s922).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s922).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s922).gifhttp://www.javanchat.ir/theme/images/smilies/(s922).gif

http://parastou.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 1 آذر 1393   5:45:07 AM

Likes 2

 خداوندا

برای شانه‌های خسته ، قدری عشق
برای گام‌های مانده در تردید، قدری عزم
برای زخم‌ها، مرهم
برای خواهش دستان ما، باران
برای این همه سرگشتگی، ایمان
برای این همه بیگانگی، الفت
برای بستگی، آغاز
برای خستگی، آغوش
برای ظلمت جان، روشنایی‌های پی در پی
برای حیرت دل، آشنایی‌های پر معنا
خداوندا
برای عشق‌های خسته ، قدری روح
برای عزم‌های مانده ، قدری راه ..


درود بهار جون بسیار زیبا

http://parastou.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 1 آذر 1393   5:39:27 AM

Likes 2

آخرین مطالب


... بیائیم ، شبهای قدر را بیائید قدر بدانیم


بی تو هرگز


هفدهم ربیع الاول-ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق ع


محرم : ماه عزای اشرف اولاد آدم است


عید سعید فطر بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد


happy valentines day... روز عشاق


!!! ...سکوتم را به باران هدیه کردم


!!!... عزیزتر از جانم بی تو زندگیم چه خالیه


دوست داشتنت زندگی است


... مـن بـا تـو عـاشـق تمــــــــــام سـال مـیـشـوم


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

1148109 بازدید

110 بازدید امروز

33 بازدید دیروز

801 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements